az alábbiakban megnevezett társaság üzleti feltételei:

TPF group s.r.o.
székhely: Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 02642328
Közösségi adószám: CZ02642328

a társaság a Brnói Megyei Bíróság által vezetett Cégjegyzékben a C szakasz, 81968 betétszám alatt került bejegyzésre,

a vállalkozásokról szóló törvény 1. és 3. mellékleteiben fel nem sorolt gyártás, kereskedelem és szolgáltatások tevékenységi körben.

Elérhetőség:

 • Cím: Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság
 • Telefon: +36 1 955 5866
 • E-mail: info@travelking.hu
 • Nyitvatartás: Hétfőtől - Péntekig: 8:00 - 16:30

(a továbbiakban: „Üzemeltető")

1. Bevezető rendelkezések

 • 1.1 A jelen üzleti feltételek (a továbbiakban: „Üzleti feltételek”) szabályozzák a szerződéses jogviszonyokat a 2012. évi 89. törvény -- Polgári Törvénykönyv -- 1751. §, (1) bekezdés rendelkezéseinek értelmében (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv"), illetve meghatározzák az Üzemeltető és a Vásárló között mint szerződő felek között - az Üzemeltető elektronikus adatlapja segítségével - megkötött szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve abból eredő jogokat és kötelezettségeket (a továbbiakban: „Szerződés"), az Üzleti feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 • 1.2 A Polgári Törvénykönyv 419. §-a értelmében a vásárló kizárólag fogyasztó. A jelen Üzleti feltételek nem vonatkoznak olyan esetekre, amikor az Üzemeltető szolgáltatásait olyan személy kívánja igénybe venni, aki jogi személy, vagy olyan személy, aki a Szolgáltatások rendelése során vállalkozási tevékenysége keretein belül, illetőleg önálló munkavégzés keretein belül jár el.

 • 1.3 Szerződés tárgya az Üzemeltető részéről azon kötelezettsége, hogy szolgáltatásokat kínál, konkrétan közvetíti az online vásárlást, rendelést, (közvetített) fizetést vagy foglalásra vonatkozó szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatások"), amelyeket az Üzemeltető kínál vagy elérhetővé tesz, mely szolgáltatások az idegenforgalomban tevékenykedő szolgáltatók (a továbbiakban: „Szolgáltató") által kínált szolgáltatásokra vonatkoznak, főként a https://www.travelking.hu internetes címen (a továbbiakban: „Portál") elérhető weboldalakon hirdetett szálláshely szolgáltatásokra. A szerződés megkötésével egyidejűleg a Vásárló a Portálon keresztül Szolgáltatóval is köt szerződést, melynek tárgya a Szolgáltató részéről azon kötelezettsége, hogy a Vásárló részére az alábbiakat biztosítja:

  • 1.3.1 személyre szóló, egyedi alfanumerikus kóddal rendelkező utalványt (a továbbiakban: „Utalvány"), amely alapján a Vásárló szállásfoglalási szerződést köthet (a továbbiakban: „Szállás"), ha a Vásárló nem választotta ki a Szállás konkrét időpontját, vagy

  • 1.3.2 konkrét időpontra szóló Szállást, amelynek igénybevételéhez a Vásárlót az Szolgáltató által kiállított Utalvány jogosítja fel, ha a Vásárló a Portálon a Szállás konkrét időpontját kiválasztotta.

A Szerződés tárgya a Vásárló részéről azon kötelezettsége, hogy az Üzemeltető közreműködésével kifizeti a Szállás árát.

 • 1.4 A Portálon a Szolgáltatók által kínált szolgáltatások kerülnek bemutatásra, ideértve a szolgáltatások paramétereit, jellemzőit.

 • 1.5 A jelen Üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről az Üzemeltető és a Vásárló (a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek") külön Szerződésben állapodnak meg. A Szerződésben eltérően megállapodott rendelkezések alkalmazás szempontjából előnyt élveznek az Üzleti feltételekben rögzített rendelkezésekkel szemben.

 • 1.6 A jelen Üzleti feltételek rendelkezései a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés és a jelen Üzleti feltételek magyar nyelven készültek. A Szerződés magyar nyelven köthető meg.

2. Általános rendelkezések

 • 2.1 Az Üzemeltető hosszú ideje tevékenykedik azon területen, hogy Vásárlói részére széles körű Szállást biztosít, ideértve a vásárlói és technikai támogatást, illetőleg a felhasználóbarát Portál fejlesztését is. Ezért az Üzemeltető szerződéses jogviszonyba lép a Szolgáltatókkal - ezen jogviszonyokat folyamatosan fenntartja. Az Üzemeltető a Szolgáltatóknak lehetőséget biztosít arra, hogy a Portál felületén hirdessék meg a Szálláshelyeket.

 • 2.2 A Vásárló a megkötött szerződés alapján a Szolgáltatótól Utalványt kap, mely az alábbiakra jogosítja fel:

  • 2.2.1 a Szállás foglalására vonatkozó szerződés megkötése a Szolgáltatóval egy olyan időpontra, amelyet a Vásárló utólag választ ki a Utalvány érvényességének időtartama alatt,

  • 2.2.2 a Szálláshely igénybevétele egy konkrét időpontban, amelyet a Vásárló a Portálon választott ki.

 • 2.3 Az Üzemeltető kizárólag Szerződésen keresztül létesít szerződéses jogviszonyt a Vásárlóval, mely Szerződés tárgya a Szolgáltatások nyújtása, vagyis főként a Utalvány biztosítása. Attól a pillanattól, amikor a Szerződés létrejött, az Üzemeltető kizárólag a Vásárló és a Szolgáltató közötti közvetítőként jár el. Az Üzemeltető nem értékesít, nem ad bérbe, nem kínál semmilyen terméket vagy szolgáltatást az idegenforgalmi szakterületen. Az Üzemeltető így nem vállal semmilyen felelősséget a Szálláshely esetleges hiányosságáért.

 • 2.4 A Portálon közzétett információk alapja a Szolgáltatók által biztosított információk. A Portál felülete, amelyen a Szolgáltatók kínálják a szolgáltatásait, az Üzemeltető bérbe adja a Szolgáltatóknak, akik teljes körű felelősséggel tartoznak a Szálláshellyel kapcsolatos minden információ teljességéért, pontoságáért, valódi tartalmáért, illetőleg a jogi szempontból való megfelelőségéért, ideértve egyéb fizetendő díjakra, árakra, belépőjegyekre, elérhetőségre, feltételekre és egyéb releváns információkra vonatkozó tájékoztatást is. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Portálon a Szolgáltatók által közzétett tartalom esetleges teljességéért, pontoságáért, valódi tartalmáért, illetőleg a jogi szempontból való megfelelőségéért, sem annak teljességéért, pontoságáért vagy valódi tartalmáért. Az Üzemeltető a Szolgáltatók által közzétett tartalmat aktívan nem kíséri figyelemmel, azaz nem vállal olyan jellegű aktív szerepet, mely alapján kijelenthető lenne, hogy e tartalmat ismeri vagy ellenőrzi.

3. Felhasználói fiók

 • 3.1 A Portálon elvégzett regisztráció alapján a Vásárló beléphet a felhasználói felületre. A felhasználói felületről a Vásárló főként Utalványokat rendelhet (a továbbiakban: „Felhasználói fiók").

 • 3.2 Regisztráció során a Vásárló köteles hibátlanul megadni a valóságnak megfelelő adatokat. A Vásárló köteles a Felhasználói fiókban megadott adatokat azok változása esetén módosítani. A Vásárló által Felhasználói fiókban megadott adatokat az Üzemeltető a valóságnak megfelelő adatoknak tekinti.

 • 3.3 A Vásárló jogosult a Facebook közösségi oldalán is regisztrálni saját fiókja segítségével, mely fiókot a Facebook Inc. társaság üzemelteti /székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Amerikai Egyesült Államok/, vagy Google+ fiókja segítségével, melynek üzemeltetője a Google, Inc. társaság /székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, Amerikai Egyesült Államok/. Hozzáférés a keresztnévhez, vezetéknévhez és e-mail címhez automatikusan történik, a fentiekben megnevezett felhasználói profilokban megadott adatok alapján.

 • 3.4 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval védett. A Felhasználói fiók hozzáférését biztosító adatokat a Vásárló köteles titkosan kezelni.

 • 3.5 A Vásárló nem jogosult harmadik személyeknek lehetővé tenni a Felhasználói fiókja felhasználását.

 • 3.6 Az Üzemeltető törölheti a Felhasználói fiókot, főként abban az esetben, ha a Vásárló a Felhasználói fiókját 24 hónapnál hosszabb ideig nem használja, valamint abban az esetben, ha a Vásárló az Üzemeltető felé megszegi a szerződéses kötelezettségeit.

 • 3.7 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem minden esetben folyamatosan elérhető, főként arra való tekintettel, hogy az Üzemeltető, illetve a harmadik személyek hardware és software eszközeit időnként karbantartani szükséges.

4. Szerződés megkötése

 • 4.1 A megrendelés (ajánlat a Szerződés megkötésére) elküldéséhez a Vásárló a Portál felületén kitölti a konkrét Szálláshely foglalására vonatkozó megrendelő adatlapot. A Portálon elérhető Szálláshely ajánlat, illetve a megrendelő adatlap főként az alábbi információkat tartalmazza:

  • 4.1.1 Szálláshely, és annak fő jellemzői,

  • 4.1.2 Szállás ára,

  • 4.1.3 Szállás árának fizetési módja.

 • 4.2 A megrendelés elküldése előtt a Vásárló ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatokat, arra való tekintettel is, hogy a Vásárló maga is ellenőrizheti, kijavíthatja a megrendelés kitöltése során hibásan beírt adatokat. A megrendelést a „BEFEJEZÉS” gombra való kattintással lehet elküldeni.

 • 4.3 A Vásárló köteles a megrendelésben teljes, valóságnak megfelelő adatokat megadni. A megrendelésben megadott adatokat az Üzemeltető teljes, valóságnak megfelelő adatoknak tekinti.

 • 4.4 A megrendelés elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy

  • 4.4.1 jogi szempontból cselekvőképes arra, hogy a megrendelést elküldje, a Szerződésből fakadó jogokat gyakorolja, a kötelezettségeket teljesítse, főként az életkorára való tekintettel, illetve kijelenti, hogy törvényes képviselővel képviselve van,

  • 4.4.2 Az Üzemeltetőnek átadott minden adat a valóságnak megfelel, teljes, pontos és hibátlan,

  • 4.4.3 kellően és megfelelően megismerte a Szerződésből, illetve az Üzleti feltételekből fakadó jogait és kötelezettségeit, főként azt a tényt, hogy a Szerződés tárgya a Szolgáltatások nyújtása, elsősorban az Utalvány biztosítása, amely feljogosítja a Vásárlót, hogy konkrét időpontban igénybe vegye a Szállást, vagy az Utalvány érvényessége alatt a Vásárló által utólag kiválasztott időpontban, mely szállást a Vásárlónak a Szolgáltató biztosítja, nem pedig az Üzemeltető.

 • 4.5 Az Üzemeltető a megrendelés beérkezése után a Vásárlónak haladéktalanul visszaigazolja a rendelést, a megrendelésben megadott Vásárló e-mail címére elküldött elektronikus levél formájában (a továbbiakban: „Vásárló elektronikus címe").

 • 4.6 A Szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor az Üzemeltető a Vásárló által elküldött megrendelésre (ajánlat a Szerződés megkötésére) visszaigazolást küld. A megrendelés visszaigazolását az Üzemeltető a Vásárló elektronikus címére küldi el, ezzel együtt elküldi a Szállás árának megfizetésére vonatkozó felhívást, előre kiválasztott fizetési módnak megfelelően. A megrendelés visszaigazolásával egyidőben az Üzemeltető elküldi a Vásárlónak az aktuális Szerződést, illetve az Üzleti feltételeket is PDF formátumban. Ha a Vásárló a bankkártyával történő átutalási fizetési módot választotta ki, és ha a fizetés sikeresen lezajlik, az Üzemeltető elküldi Vásárlónak a megrendelés visszaigazolását olyan formában, hogy igazolja a kifizetést, illetve elküldi a Vásárlónak az aktuális Szerződést, illetve az Üzleti feltételeket is PDF formátumban.

 • 4.7 A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szerződés szerinti Szolgáltatások teljesítését a jelen Szerződés megkötése után haladéktalanul megkezdheti. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult a kötelezettségeit, illetve szolgáltatásait a szerződéstől való elállás határideje lejárta előtt teljesíteni.

 • 4.8 Abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő valamelyik feltételt az Üzemeltető nem tudja teljesíteni, a Vásárlónak egy újabb ajánlatot küld, amelyben felsorolja a rendelés lehetséges változatait. Ebben az esetben a Szerződés akkor kerül megkötésre, amikor az Üzemeltetőnek kézbesítve lett a Vásárló által elfogadott ajánlat konkrét változata.

 • 4.9 Azután, hogy a Vásárló kifizette a Szállás árát, a Szolgáltató az Üzemeltető közreműködésével haladéktalanul biztosítja a Vásárlónak az Utalványt.

 • 4.10 A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem köteles a Szerződést megkötni, főként olyan személyekkel, akik korábban súlyosan megszegték az Üzemeltetővel vagy a Szolgáltatókkal szemben fennálló szerződéses, illetve törvényes kötelezettségeit.

 • 4.11 A Portálon közzétett minden Szolgáltatás csak tájékoztató jellegű, az Üzemeltető nem köteles ezen Szolgáltatásokra vonatkozó szerződést megkötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. §, (2) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható.

 • 4.12 A Szerződő felek kizárják a Polgári Törvénykönyv 1740. §, (3) bekezdés rendelkezésének alkalmazását.

5. Szállás ára, fizetési feltételek

 • 5.1 A Portálon megtalálható a Szállás áraira, illetve a lehetséges fizetési módokra vonatkozó tájékoztatás (a továbbiakban: „Szállás ára"). A szállás ára tartalmazza az általános forgalmi adó összegét. A Vásárló nem köteles megfizetni a csomagolási, szállítási költségeket, sem más összefüggő költségeket, ha ez kifejezetten nincs másként elrendelve. A fizetési móddal kapcsolatosan a Szolgáltató nem kér semmilyen díjat. Az Üzemeltető felhívja a Vásárló figyelmét, hogy az ajándékutalvány ára -- általános utalvány árával ellentétben -- tartalmazza a utalvány elkészítésére, személyre szabására vonatkozó költségeket is.

 • 5.2 Fizetés során a Vásárló jogosult az Értékre szóló, az Utalványon szereplő összeg beszámítására.

 • 5.3 Az Üzemeltető igazolást állít ki Vásárló részére a Szállás árának kifizetéséről. A PDF formátumú igazolás elérhető a Felhasználói fiókban. A 2014. évi 235. számú, az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében az igazolás nem tekintendő adóbizonylatnak. A Szállás ára teljes mértékben a Szolgáltatót illeti meg, ezért a számviteli, illetőleg adóügyi bizonylat kiállítása a Szolgáltató kötelessége.

 • 5.4 A Szállás árai addig érvényesek, míg a Portálon megjelenítésre kerülnek. Abban az esetben, ha a Szállás ára műszaki hiba következtében nyilvánvalóan tévesen jelenik meg, az Üzemeltető ilyen feltételek mellett - akarata szerint - nem köt szerződést.

 • 5.5 A Szállás árát a Vásárló az Üzemeltető közreműködésével fizeti meg a Szolgáltatónak. A Szállás árát a Vásárló az alábbiakban felsorolt mód egyikével fizetheti meg:

  • a) banki átutalással az Üzemeltető a Fio bank Rt.-nél vezetett 2200552730/2010 számú bankszámlájára (a továbbiakban: „Üzemeltető bankszámlája");

  • b) bankkártyával történő fizetéssel;

  • c) átutalással a Benefity rendszeren keresztül;

  • d) banki átutalással a számla alapján (igazolás munkáltató részére);

  • e) átutalással a Twisto fizetési mód segítségével.

 • 5.6 Abban az esetben, ha az Üzemeltető jelenleg, vagy jövőben a 2016 évi 112. számú, a bevételek nyilvántartásáról szóló törvény hatályának értelmében (a továbbiakban: „Bevételek nyilvántartásáról szóló törvény") köteles lesz a bevételek nyilvántartására - az Üzemeltető a Vásárló részére a kifizetett összegről elektronikus igazolást állít ki, mely igazolás tartalma megfelel a 2016. évi 112. számú, a bevételek nyilvántartásáról szóló törvény előírásainak. Az elektronikus igazolás a Felhasználói fiókban lesz elérhető. A Vásárló kifejezetten hozzájárul a kifizetett összeg elektronikus formájú igazolás kiállításához. Ebben az esetben az Üzemeltető teljesíti a tájékoztatási kötelezettségét: „a bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az eladó köteles a vásárlónak bizonylatot kiállítani. Egyúttal köteles az elfogadott bevételt online módon bejelenteni az adóhatóságnak; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül."

 • 5.7 A Szállás ára a Szerződés megkötésétől 3 napon belül esedékes. A Vásárló köteles átutalás során a közlemény rovatban feltünteti az utalás azonosító kódját is.

 • 5.8 A Vásárló abban a pillanatban teljesítette a Szállás árának megfizetésére vonatkozó kötelezettségét, amikor az adott összeg az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került.

 • 5.9 Abban az esetben, ha a Vásárló hibás azonosító kódot tüntet fel az átutalásban, nem tünteti fel az azonosító kódot, illetőleg az adott összegtől eltérő összeget utal át, tudomásul veszi, hogy az átutalással történt fizetés ügyintézése több napig is eltarthat, melynek következtében nem kapja meg a Szállást, mert az utalást nem lehetett összepárosítani a számlával. Abban az esetben, ha a Vásárló hibás azonosító kódot tüntet fel az utalásban, az Üzemeltető kérésre köteles megadni a bankszámlájának számát, hogy az utalás beazonosítható legyen.

 • 5.10 Az Üzemeltető kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy a Szállás árát nem lehet postai csekken befizetni.

 • 5.11 A „Twisto" fizetési módot a Twisto payments a.s., társaság biztosítja /Cégjegyzékszám: 01615165, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett Cégjegyzékben a B szakasz, 19085 szám alatt, székhely: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Cseh Köztársaság/ Twisto számla alapján, a fizetésre vonatkozó, meghosszabbított fizetési esedékességű követelés átadásával a Twisto payments a.s. társaságnak, a „TWISTO" szolgáltatások Általános üzleti feltételei vásárlók számára című dokumentumban rögzített feltételek mellett.

 • 5.12 Abban az esetben, ha a Vásárló az Üzemeltető által közvetített „Twisto", illetve a Twisto payments a.s. társaság által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, köteles az összeget (vagyis a teljes árat, ideértve a szállítási költségeket is) az áru kézbesítését követő 14 napon belül megfizetni.

 • 5.13 Abban az esetben, ha a Vásárló igénybe veszi a „Twisto” szolgáltatást, a Szerződés megkötésére a Vásárló általi megrendelő kitöltésével, a megrendelés Üzemeltető általi elfogadásával (elektronikus úton elküldött írásos igazolás formájában), illetve a Vásárló általi ár kifizetésével vagy a „Twisto” szolgáltatás igénybevételével kerül sor.

 • 5.14 A Vásárló kijelenti, hogy a megrendelésében kiválasztott Twisto szolgáltatás kiválasztásával, illetve a Twisto általi fizetés jóváhagyása után elfogadja a „TWISTO" szolgáltatások Általános üzleti feltételei vásárlók számára című dokumentumban rögzített feltételeket, illetve tudomásul veszi a Twisto társaság adatkezelési szabályzata című dokumentumban rögzítetteket.

6. Utalvány felhasználása

 • 6.1 Az Utalvány felhasználásának feltételei, így főként az érvényességi ideje, a Szolgáltatók a Portálon közzétett kínálatában, vagy közvetlenül az Utalványon vannak feltüntetve. A Vásárló kötelezi magát, hogy a Szerződés megkötése előtt ezen feltételeket megismeri, azokat magára nézve kötelező érvényűeknek tekinti. A Vásárló köteles a Szállás igénybevétele során betartani a Szolgáltató utasításait.

 • 6.2 Az Utalvány kézhezvétele után a Vásárló köteles a Szállást időben megrendelni vagy lefoglalni, hogy a Szállás a Utalvány érvényességi ideje alatt biztosítható legyen. Sem a Szolgáltatót, sem az Üzemeltetőt nem terheli felelősség azért, hogy a Szállás, illetve a konkrét időpont az Utalvány teljes érvényessége alatt a Vásárló részére bármikor szabadon elérhető lesz, tekintettel arra, hogy a Szállás konkrét időpontjait már korábban megrendelte vagy lefoglalta más Vásárló. A Szolgáltató ugyanakkor garantálja, hogy megfelelő szálláskapacitással rendelkezik ahhoz, hogy általános feltételek mellett módjában álljon szállást biztosítani a meghirdetett mennyiségben, illetve az adott Utalvány érvényességi ideje alatt. Az Üzemeltető felhívja a Vásárló figyelmét, hogy minél közelebbi időben az Utalvány érvényességének lejártához adja le megrendelését, illetve foglalását - annál nagyobb esélye van annak, hogy a Szolgáltató az ilyen késői időpontban leadott rendelést vagy foglalást a szálláshely kapacitása miatt nem tudja majd biztosítani. Az Üzemeltető felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy a Szerződés megkötése előtt ellenőrizzék a Szálláshely elérhetőségét. Az Utalvány kézhezvétele után a Vásárló haladéktalanul köteles a Szolgáltatónál érdeklődni a Szállás elérhetőségéről.

 • 6.3 Az Utalvány érvényességének lejárta után a Vásárló elveszíti azon jogosultságát, hogy a Szálláshoz jusson, minden további kompenzáció nélkül. Az Utalvány érvényességének lejártával megszűnik a Szolgáltató kötelessége, hogy Szállást biztosítson.

 • 6.4 Az Utalvány csak egy alkalommal használható fel.

 • 6.5 Egy megrendelés keretében a Vásárló csak egy Utalványt kap, ha ez kifejezetten nincs másként elrendelve.

 • 6.6 Ha Vásárló az Utalványát egy alacsonyabb értékre szóló Utalványra cseréli (ha ez lehetséges), nem jogosult az eredeti Utalvány értékének pénzbeli kompenzálására, sem egy új Utalványra, melynek értéke az eredeti Utalvány árának különbözete.

 • 6.7 Az Értékre szóló Utalványokat az Üzemeltető a Szolgáltatók nevében és azok költségére biztosítja a Vásárlók számára, figyelemmel a Portálon közzétett feltételekre.

 • 6.8 Az Értékre szóló utalvány, illetve értékre szóló ajándékutalvány (a továbbiakban együttesen: „Értékre szóló utalvány") kizárólag az utalványon feltüntetett összeg Szállás árába történő beszámításához szolgál, jelen Üzleti feltételek szerint megkötött Szerződéssel kapcsolatban. Az Értékre szóló utalványok nem kombinálhatóak, kizárólag egy alkalommal használhatóak fel.

 • 6.9 Az Értékre szóló utalványt a Vásárló kézhezvételének napjától a következő naptári év végéig használhatja fel.

 • 6.10 Az Értékre szóló utalvánnyal kapcsolatos Vásárló jogaira a Szerződéstől való elállásra a jelen Üzleti feltételek 9. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak.

7. Kreditek

 • 7.1 A Kreditek kizárólag az Üzemeltető által meghatározott időtartamban használhatóak fel (a továbbiakban: „Érvényességi idő"). Ha a Vásárló az Érvényességi idő lejártáig a Krediteket nem használja fel, a Kreditek elveszítik érvényüket -- bármilyen kompenzáció nélkül -- és későbbiekben nem használhatóak fel. A kredit felhasználása a megrendelés alapján megkötött Szerződés pillanatában történik, amely Szerződésben a Vásárló úgy határozott, hogy a krediteket beszámíttatja a Szállás árába.

 • 7.2 Abban az esetben, ha a Vásárló felhasználja a krediteket, és azt követően él a Szerződéstől való elállás jogával, a kreditek Érvényességi ideje a Szerződéstől való elállás napján egyenlő az Érvényességi idő lejártáig maradt napok számával, a felhasználás napján. A Szerződéstől való elállás következtében nem hosszabbodik meg a felhasznált kreditek eredeti Érvényességi ideje.

 • 7.3 Azok a Vásárlók, akik az egyes szolgáltatók munkáltatói jutalom címén adott ún. benefit kártyákat használják, a jutalompontjaik kreditekre történő átvezetésével is hozzájuthatnak a kreditekhez, kizárólag a Benefit oldalon közzétett feltételek mellett. A Vásárlók kizárólag olyan munkáltatói jutalmat biztosító szolgáltatók által kiadott jutalomkártyákat használhatnak fel a kreditek megszerzéséhez, amelyekkel a Szolgáltató együttműködik, melyek a Benefit oldalon szerepelnek.

 • 7.4 A Vásárlók a Benefit oldalon szereplő márkák papíralapú utalványok beváltásával is szerezhetnek krediteket (a továbbiakban: „Utalványok").

 • 7.5 Az Utalványok Kreditekre történő beváltásának feltételei:

  • 7.5.1 A Vásárló Felhasználói fiókkal rendelkezik;

  • 7.5.2 Az Utalványokat ajánlott levélként szükséges elküldeni az Üzemeltető székhely címére;

  • 7.5.3 Az Utalvány elküldése után a Vásárló köteles kapcsolatba lépni az Üzemeltető telefonos ügyfélszolgálatával, hogy tájékoztatást adjon az elküldésről.

  • 7.5.4 Az Üzemeltető kizárólag olyan Utalványokat fogad el, melyek az Üzemeltetőnek történő kézbesítés napján még legalább 30 napig érvényesek, illetve megfelelő állapotban vannak (széttépett vagy más módon megrongált Utalványokat az Üzemeltető nem fogad el).

  • 7.5.5 A megfelelő állapotban lévő Utalvány kézbesítése után az Üzemeltető az Utalvány értékét Kreditekre váltja. Tekintettel arra, hogy az Utalványokat postai úton kell küldeni, a Kreditek jóváírása több napig is eltarthat.

  • 7.5.6 Az Utalványokról beváltott Kreditek 6 hónapig érvényesek.

 • 7.6 A jutalompontokról vagy uni-utalványokról beváltott krediteket nem lehet visszaváltani a jutalompontokra, uni-utalványokra, illetve készpénzre sem válthatóak be.

8. Szolgáltató felelőssége

 • 8.1 Tekintettel arra, hogy a Szállást Vásárló részére a Szolgáltató biztosítja, a Szállással kapcsolatos hibákért a Szolgáltató a felelős, a vonatkozó jogszabályok (főként a 2012. évi 89. számú Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, továbbá a 1992. évi 634. számú fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján), illetve a Szolgáltató szerződéses feltételei értelmében, mely feltételek azonban nem korlátozhatják a Vásárló törvény adta jogait. A Szolgáltató felelőssége főként az alábbiakra terjed ki:

  • 8.1.1 érvényes Utalvány ellenében megfelelő Szállás biztosítása;

  • 8.1.2 megfelelő minőségű szállásszolgáltatások biztosítása;

  • 8.1.3 a Szállással kapcsolatos megfelelő tájékoztatás nyújtása, főként a tájékoztatás valóságnak megfelelő tartalmára, teljességére vonatkozóan.

 • 8.2 Szállással kapcsolatos kifogásokat, azaz a nem megfelelő szállásszolgáltatások nyújtásával (minőségi vagy mennyiségi, terjedelemmel kapcsolatos kifogások stb.), esetlegesen a szolgáltatások nem nyújtásával kapcsolatos panaszait a Vásárló kizárólag a Szolgáltató felé tehet. A Vásárló köteles panaszait közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. Abban az esetben, ha a Vásárló a Szállást szeretné lemondani - az Üzemeltető közreműködik a Szolgáltatóval történő egyeztetés során -- mivel az Üzemeltető nem részese a Szolgáltató és Vásárló között jogviszonynak, így abba nem avatkozhat bele.

9. Vásárló jogai az Üzemeltető hibás teljesítésével kapcsolatban

 • 9.1 A hibás teljesítésével kapcsolatos az Üzemeltető és a Vásárló jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó, általános érvényű jogszabályok az irányadók (főként a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §, 2099-2117. §, illetve a 2615-2619. § rendelkezései, a teljesítés tárgyától függően). A jelen Üzleti feltételek 9. fejezetben rögzített az Üzemeltető és a Vásárló jogait és kötelezettségeit az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások nem anyagi jellegű természetére való tekintettel szükséges értelmezni. Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások hibás teljesítését az Üzemeltető elsősorban korrigálással, módosítással vagy új Utalvány átadásával igyekszik rendezni a Szolgáltató nevében és annak költségére, mely rendezése nem zárja ki a Vásárló egyik jogát sem.

 • 9.2 Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás abban az esetben hibás, ha nem felel meg a Szerződés feltételeinek, főként akkor, ha az Utalvány nem jogosítja fel a Vásárlót a Szolgáltatóval történő Szállásfoglalási szerződés megkötésére megállapodott feltételek mellett. Egyéb esetekben feltételezhető, hogy az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás megfelelően történt. Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás főként az alábbiakban felsorolt esetekben nem tekintendő megfelelőnek:

  • 9.2.1 A Szolgáltató az Üzemeltető közreműködésével a Vásárlónak nem biztosított megfelelő mennyiségű utalványt a Szerződésnek, illetőleg a jelen Üzleti feltételeknek megfelelően;

  • 9.2.2 Az Utalvány nem rendelkezik olyan tartalommal, amely alapján a Vásárló jogosult lenne a Szállásfoglalási szerződés megkötésére;

  • 9.2.3 A Szolgáltató nem fogadja el az érvényes Utalványt, vagy más okból elutasítja az érvényes Utalvány alapján a Vásárlónak a Szállást biztosítani.

 • 9.3 A Szolgáltatás hibás teljesítéséből fakadó jogait a Vásárló olyan hiba esetén gyakorolhatja, amely az átvételtől számított 24 (huszonnégy) hónapon belül történik.

 • 9.4 A Vásárló köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatás rejtett hibáját azután, hogy az a tudomására jutott, azonban legkésőbb 24 hónapon belül a Szolgáltatás nyújtásától.

 • 9.5 Abban az esetben, ha a Szolgáltatás nyújtása hibás volt, a Vásárló jogosult főként a hiba elhárítására (korrigálás vagy kiegészítés) vagy az ésszerű árkedvezményre. **

 • 9.6 Ha a hiba elhárítható, a Vásárló a hiány korrigálását vagy kiegészítését, illetőleg megfelelő árkedvezményt kérhet. Ha a hiba nem elhárítható, és a hiba miatt a teljesítés tárgya megfelelően nem vehető igénybe, a Vásárló elállhat a Szerződéstől, vagy megfelelő árkedvezményt kérhet. Ha az Üzemeltető teljesítése nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, a Vásárló új -- hibáktól mentes -- tárgyat követelhet, amennyiben az a hiba jellegére való tekintettel nem túlzott igény, azonban, ha a hiba csak a tárgy egy részét érinti, a Vásárló csak az adott rész kicserélését kérheti; amennyiben az nem lehetséges, elállhat a Szerződéstől. Azonban, ha ez a hiba jellegére való tekintettel túlzott igény - főként abban az esetben, ha a hiba késedelem nélkül elhárítható - a Vásárló jogosult a hiba díjmentes elhárítására. Az új tárgy leszállítására, vagy az adott rész kicserélésre a Vásárló az elhárítható hiba esetén is jogosult, ha a tárgyat az elvégzett javítás után a hiba ismételt megjelenésére való tekintettel, vagy több hiba megjelenése miatt nem tudja megfelelően használni. Abban az esetben a Vásárló jogosult a Szerződéstől elállni. Ha a Vásárló nem áll el a Szerződéstől, vagy ha nem gyakorolja az új, hibátlan tárgy leszállítására, az alkatrészcserére vagy a tárgy megjavítására vonatkozó jogát, ésszerű árkedvezményt kérhet. Az ésszerű árkedvezményre a Vásárló akkor is jogosult, ha az Üzemeltetőnek nem áll módjában leszállítani számára az új, hibátlan tárgyat, kicserélni az alkatrészt vagy elvégezni a javítást, továbbá abban az esetben is, ha az Üzemeltető elvárható időben nem tesz szükséges lépéseket a helyzet rendezésére, vagy ha az a Vásárlónak jelentős gondokat okozna. A kivitelezési szerződés esetén nem kérhető az új kivitelezés akkor, ha a kivitelezés tárgyát az Üzemeltetőnek nem lehet visszaadni vagy átadni.

 • 9.7 A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok nem illetik meg a Vásárlót, ha a Szolgáltatás nyújtása előtt erről tudott, illetve kellet tudnia, továbbá abban az esetben sem, ha a hibát maga a Vásárló okozta - főként az által, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges háttéranyagot hibásan vagy hiányosan adta át, vagy a Szerződéssel, jelen Üzleti feltételekkel vagy Üzemeltető utasításaival ellentétben cselekedett.

 • 9.8 Az Üzemeltető javasolja a Vásárlónak, hogy a hibák kifogásolása (reklamáció) során adja meg a kifogásolt Szolgáltatáshoz tartozó Utalvány kódját, írja le a kifogásolás okát, hiba jellegének pontos leírását, illetve jelezze, milyen módon kéri a reklamáció rendezését. A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogokat a Vásárló egyebek mellett az Üzleti feltételek bevezető részében megadott Üzemeltető székhelyének címére vagy e-mail címére is elküldheti.

 • 9.9 Az Üzemeltető köteles a kifogásokat (reklamációt) bármelyik telephelyén fogadni, amely telephelyen a reklamáció fogadása tekintettel az értékesített termékekre, illetve a nyújtott szolgáltatások jellegére lehetséges, vagy a székhelyén, illetve a vállalkozási tevékenység végzésének helyén. Az Üzemeltető köteles a Vásárlónak írásos igazolást kiállítani, melyben szerepel, hogy a Vásárló mikor élt ezen jogával, mi a reklamáció tárgya, milyen módon kéri a Vásárló a reklamáció rendezését.

 • 9.10 Az Üzemeltető azonnal dönt a reklamációról, bonyolult esetekbe pedig 3 (három) napon belül. Ebbe az időbe nem számít bele a termék vagy a szolgáltatás jellegétől függően az az idő, amely a hiba szakszerű elbírálásához szükséges. Az Üzemeltető a reklamációkat haladéktalanul intézi, azonban legkésőbb 30 napon belül a reklamáció bejelentésétől - ha a Vásárlóval nem állapodtak meg másként. Az Üzemeltető írásos igazolást állít ki a Vásárló részére a reklamáció bejelentésének dátumáról, és a rendezés módjáról, ideértve az elvégzett javítás leírását és időtartamát, adott esetben a reklamáció elutasításának okát.

 • 9.11 A Szállással kapcsolatos hibákat a Vásárló közvetlenül a Szolgáltatónak köteles haladéktalanul bejelenteni az után, hogy tudomást szerzett a hibákról. Az Üzemeltető felhívja a Vásárlók figyelmét arra, hogy a Szállással kapcsolatos hibákért a Szolgáltató felelős. Az Üzemeltető a törvényben előírt kötelezettségein felül együttműködik a Vásárlókkal, értesíti őket a Szolgáltatóval szemben érvényesítendő igényeik lehetőségeiről, módjáról. Erre a célra a Vásárlók az alábbi telefonszámon elérhető Üzemeltető ügyfélszolgálatát is igénybe vehetik: +420 776 608 308.

 • 9.12 Az Üzemeltető akkor mentesül a Vásárlóval szemben fennálló kárrendezési felelőssége alól, ha a kárt a vis major esemény okozta. Jelen Üzleti feltételek szerint a vis major esemény alatt -- Polgári Törvénykönyv 2913. § (2) bekezdésben felsorolt eseteken kívül -- a Szolgáltató oldalán fennálló akadályok is értendők (felszámolási eljárás, végrehajtás, megszűnés stb.).

 • 9.13 Az Üzemeltető nem felelős a konkrét személy adatainak, fizetőeszközeinek visszaéléséért harmadik személyek által. Az Üzemeltetőnek nincs lehetősége, sem joga vizsgálni, hogy az Üzemeltetőnek átadott adatokat a jogosult személy adta-e át, illetve, hogy az adott fizetőeszközt a jogosult személy használja.

 • 9.14 A Vásárló nem jogosult arra, hogy az Értékre szóló utalvány értékéből beszámított összeg fennmaradó összegét készpénzben igényelje vissza. Ez a szabály nem érvényes abban az esetben, ha még nem járt le az Értékre szóló utalvány vásárlására vonatkozó szerződéstől való elállás határideje.

 • 9.15 Ha a Vásárló gyakorolja a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait, jogosult ezen jogai érvényesítése során keletkezett költségek megtérítésére is. Ha azonban a költségek megtérítésére vonatkozó igényét nem érvényesíti egy hónapon belül a hiba bejelentéséhez biztosított határidő lejárta után, a bíróság nem ismeri el a jogát abban az esetben, ha az Üzemeltető kijelenti, hogy a kártérítési igény nem volt időben bejelentve.

10. Szerződéstől való elállás joga

 • 10.1 Ha kifejezetten nincs szó az Üzleti feltételekben lejjebb leírt esetről, vagy más olyan esetről, amely esetében törvény szerint a Szerződéstől nem lehet elállni, a Vásárló a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdés rendelkezésével összhangban jogosult a Szerződéstől elállni - a Szerződés megkötésétől tizennégy (14) napon belül. A Szerződéstől való elállási nyilatkozatot az előző mondatban közölt határidőben kell az Üzemeltetőnek elküldeni. A Szerződéstől való elálláshoz a Vásárló igénybe veheti az Üzemeltető által biztosított mintát, amely az Üzleti feltételek mellékletét képezi. A Szerződéstől való elállási nyilatkozatát a Vásárló egyebek mellett az Üzemeltető székhelyének címére vagy e-mail címére is elküldheti.

 • 10.2 A Szerződéstől való elállás esetén a Szerződés elejétől kezdve megszűnik. Az Üzemeltető visszafizeti Vásárlónak a befizetett Szállás árát a Szerződéstől való elállás hatályba lépését követő tizennégy (14) napon belül, azonos fizetési módon, mint amilyen módon a Vásárló a Szállás árát kifizette, ha Vásárlóval nem állapodik meg másként. A Vásárló ezennel nyilatkozik, hogy hozzájárul, hogy az Üzemeltető a Szállás kifizetett árát banki utalás formájában fizesse neki vissza, az általa megadott bankszámlára.

 • 10.3 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §, a) pont rendelkezésének értelmében egyebek mellett a Szolgáltatási szerződéstől nem lehet elállni, ha kifejezetten a hozzájárulásával a szolgáltatások a szerződéstől való elállás határideje előtt teljesültek. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások esetén ezennel a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető idő előtt nyújtsa ezen szolgáltatásokat, ez által rendezve az adósságát.

 • 10.4 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §, l) pont rendelkezésének értelmében egyebek mellett a digitális tartalom leszállításáról szóló szerződéstől nem lehet elállni, ha ezen tartalmat nem adathordozón szállították le, és ha kifejezett hozzájárulásával ezen tartalmat a szerződéstől való elállás határideje előtt szállították le, valamint a szerződés megkötése előtt az Üzemeltető tájékoztatta a Vásárlót, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől.

 • 10.5 Az Üzemeltető által a jelen Üzleti feltételek 10.3. és 10.4. pontja szerint nyújtott szolgáltatások esetén a Vásárló ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető idő előtt nyújtsa szolgáltatásait, egyúttal kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a hozzájárulás következményeiről, konkrétan arról, hogy a Szerződéstől való elállási jogát ezennel elveszíti.

 • 10.6 A Szolgáltatások teljesítésének az Üzemeltető részéről a Utalvány átadása értendő, legkésőbb azonban az a helyzet, amikor a Vásárló a Utalvány alapján ajánlatot tesz a Szolgáltatóval történő szerződés megkötésére. Ilyen Utalvány felhasznált Utalványnak tekintendő.

 • 10.7 A Vásárló továbbá tudomásul veszi, hogy nem állhat el a Szerződéstől, melynek keretében igénybe vette az Üzemeltető „Ajándékutalvány" szolgáltatásait, mégpedig azért, mert az Ajándékutalvány a Polgári Törvénykönyv 1837. §, d) pont rendelkezése értelmében a Vásárló kívánsága szerint, vagy személyre szabottan készült.

 • 10.8 Ha az Üzemeltető a Szerződéstől való elállás határideje lejárta előtt megkezdte a szolgáltatások nyújtását, a Vásárló megfizeti az Üzemeltetőnek ezen Szolgáltatások arányos részének árát, mely szolgáltatások teljesítése az Üzemeltetőnek történő Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat kézbesítésének pillanatáig megtörtént. Ebben az esetben az Üzemeltető a Szállás árának csak azt a részét fizeti vissza a Vásárlónak, amely meghaladja a már teljesített szolgáltatások árát.

 • 10.9 Ha a Vásárló a Szolgáltatással egyidejűleg ajándékot is kapott, az ajándékozási szerződés az Üzemeltető és Vásárló között azzal a felbontási feltétellel kerül megkötésre, hogy amennyiben a Vásárló a Szolgáltatásra és ajándékra vonatkozó Szerződéstől eláll, ajándék tekintetében az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a Vásárló köteles az ajándékot az Üzemeltetőnek visszaadni.

 • 10.10 Az Üzemeltető felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Szállás árában megjelenő nyilvánvaló hiba esetén az Üzemeltető akarata szerint nem köt Szerződést. Abban az esetben, ha a Vásárló nyilvánvaló hibás Szállás áron kapja meg a Utalványt, az Üzemeltető kötelezi magát, hogy ezt a tényt -- annak feltárása után -- haladéktalanul bejelenti a Vásárlónak. Ilyen esetben a Szerződés nem lett megkötve, tekintettel az Üzemeltető akaratának hiányára. Ha az Üzemeltető és a Vásárló nem tudnak a Szerződés érvénytelenségének rendezési módjáról megállapodni, az Üzemeltető visszafizeti a Vásárlónak a Szállás árát.

 • 10.11 A Szerződéstől való elállás határideje lejárta után, illetve az Utalvány felhasználása után a sztornó kizárólag abban az esetben lehetséges, ha ehhez a Szolgáltató hozzájárul. Sztornó esetén az Üzemeltetőnek kártérítés jár, a Szállás árának 20%-nak megfelelő összegben. Ez nem zárja ki a Szolgáltató esetlegesen támasztott igényeit, mivel a Szolgáltató lemondási feltételeit a Szolgáltató határozza meg. A Vásárló ezért köteles a Szerződés megkötése előtt tájékozódni a Szolgáltató lemondási feltételeiről.

11. Szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

 • 11.1 A Polgári Törvénykönyv 1826. §, (1) bekezdés, e) pont rendelkezésének értelmében az Üzemeltetőt a Vásárló felé nem köti semmilyen magatartási kódex.

 • 11.2 A Portál látogatása Vásárló részéről ingyenes, a Vásárló saját felelősségre látogatja meg és használja a Portált, látogatás során azonban köteles a Magyarországon érvényes jogszabályokat betartani. Az Üzemeltető fenntartja azon jogát, hogy megakadályozza a belépést minden olyan személynek, aki a jelen Üzleti feltételekben foglalt szabályokat megszegi.

 • 11.3 Az Üzemeltető nem felel azokért a károkért, melyek a szolgáltatásai igénybevételével, információk felhasználásával vagy Portálról történő adatok letöltésével kapcsolatban keletkeztek a műszaki hiba, számítástechnikai hiba, adathiba, szerver működésének megszakítása vagy késleltetése, számítógépvírus, Vásárló adatainak elvesztése, a Vásárló adataihoz és átviteléhez jogosulatlan hozzáférése, illetve a Vásárló adatainak módosítása vagy más adatvesztés következtében.

 • 11.4 Ha a Vásárló az Üzemeltetőnek a szolgáltatásaival vagy Szállással kapcsolatos bármilyen adatot szolgáltat, főként, ha a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó értékelést kíván a Portálon közzétenni, vagy kitölti az elégedettségi adatlapot, ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgált minden adat térítésmentesen legyen közzé téve a Portálon vagy az Üzemeltető közösségi oldalain is, ideértve minden vizuális vagy audiovizuális felvételt is. Ezen anyagok megjelenítésével, illetve átadásával a Vásárló kijelenti, hogy ezen adatokkal kapcsolatosan rendelkezik szerzői jogokkal vagy egyéb szükséges jogokkal, illetve más módon jogosult az anyagokkal rendelkezni oly módon, hogy a Portálon vagy az Üzemeltető közösségi oldalain történő közzététel nem sérti meg szerzői jogokat, sem harmadik személyek más jogait. A Vásárló egyben tudomásul veszi, hogy indokolt esetekben az Üzemeltető jogosult a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó értékelést, vagy a megelégedettségi adatlapot törölni, illetve nem köteles ezen adatokat közzétenni, ideértve minden vizuális vagy audiovizuális felvételt is. Az Üzemeltető a Vásárlók által közzétett tartalmat aktívan nem kíséri figyelemmel, azaz nem vállal olyan jellegű aktív szerepet, hogy kijelenthető lenne e tartalmat ismeri vagy ellenőrzi.

 • 11.5 Az Üzemeltető kizárólag személyes célú, illetve nem üzleti célú szolgáltatásokat nyújt. Ezért senki viszont nem értékesítheti, nem hivatkozhat mélylinkekre (deep linking), nem használhatja, nem másolhatja, nem figyelheti (pl. keresőmotor pókok, vagy scraping módszer alkalmazása), nem jelenítheti meg, nem töltheti le, nem másolhatja a Portálon elérhető tartalmat, információkat, software, foglalásokat, utalványokat, termékeket, illetve szolgáltatásokat bármilyen üzleti vagy konkurens célra.

12. Üzemeltető ellenőrzése, jogviták és panaszok peren kívüli rendezése

 • 12.1 Az Üzemeltető a vállalkozási engedély alapján jogosult a szolgáltatások nyújtására. Az Üzemeltető tevékenysége nincs más engedélyhez kötve. A vállalkozás ellenőrzését az illetékes önkormányzati hivatal végzi. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartását a Cseh Köztársaság Kereskedelmi Felügyelete végzi / Česká obchodní inspekce/ (http://www.coi.cz/). A Cseh Köztársaság Kereskedelmi Felügyelete a Szerződésből, illetve a jelen Üzleti feltételekből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésében vesz részt. A személyes adatok védelmével kapcsolatos felügyeletet az Adatvédelmi Hivatal látja el. A fogyasztók jogait az érdekképviseleti szervezetek, illetve más érdekvédelmi szervezetek is védik.

 • 12.2 Abban az esetben, ha az Üzemeltető és a Vásárló között Szerződéssel kapcsolatban olyan fogyasztóvédelmi vita alakul ki, mely békés úton nem rendezhető, a Vásárló a peren kívüli vita rendezésének érdekében az ilyen területen kompetens szervezethez fordulhat, ebben az esetben a Cseh Köztársaság Kereskedelmi Felügyeletéhez, Központi felügyelőségéhez fordulhat /Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -- oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr\@coi.cz, web: adr.coi.cz/. A panasz benyújtásához, illetve a vita alternatív megoldásának kereséséhez igénybe vehető az Európai Bizottság által létrehozott online platform is, mely az alábbi weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • 12.3 Az esetleges panaszokat az Üzemeltető a jelen Üzleti feltételek bevezető részben szereplő e-mail címén is fogadja. A Vásárló a jelen fejezetben felsorolt szervezetekhez is fordulhat.

13. Záró rendelkezések

 • 13.1 Az Üzemeltető jogosult az Üzleti feltételek szövegét módosítani, kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti az előző Üzleti feltételek változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket. Az Üzleti feltételek aktuális változata Portálon lesz elérhető.

 • 13.2 A Szerződő felek kifejezetten abban állapodtak meg, hogy minden jövőbeni vitát, amely a köztük létrejött szerződésből ered, illetve a Szerződéssel kapcsolatos vitát, ideértve a szerződés érvényességére, értelmezésére, teljesítésére vagy megszüntetésére vonatkozó vitát, ezen jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten keletkező jogokkal, ezen jogviszony érvényességével kapcsolatos kérdéseket, a fentiekben felsorolt jogokkal kapcsolatos jogi kérdéseket -- abban az esetben is ha a jelen Szerződés érvényét veszti, megszűnik vagy a Szerződéstől elállnak -- elsősorban békés úton igyekeznek rendezni, a becsületesség és a jó erkölcs elvén. Ha a békés úton történő rendezés nem vezet eredményre, a jogvitát a Cseh Köztársaság bíróságai kompetensek eldönteni, a Cseh Köztársaság jogrendje szerint.

 • 13.3 Ha a Szerződés alapján létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet is tartalmaz, a szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az általuk megkötött Szerződésre vonatkozó Cseh Köztársaságban érvényes jogszabályok az irányadók, főként a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a fogyasztóvédelemről szóló törvény. Ez a rendelkezés nem zárja ki a fogyasztó lakóhelye szerinti állam jogrendje által biztosított fogyasztóvédelmet.

 • 13.4 A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése távolról a telekommunikációs eszközök alkalmazásával történjen. A Szerződés megkötésével kapcsolatos telekommunikációs eszközök alkalmazása során a Vásárlónak keletkezett költségeket (internet-hozzáférés költsége, telefonköltség) a Vásárló viseli, ezen költségek nem térnek el az alapdíjaktól.

 • 13.5 Ha a felek nem állapodnak meg másként, vagy ha az Üzleti feltételekben nincs másként meghatározva, minden Szerződéssel kapcsolatos levelezést elektronikus úton, személyesen vagy hagyományos postai úton ajánlott küldemény formájában kell a másik félnek kézbesíteni. A Vásárlónak címzett elektronikus levelet a Vásárló elektronikus címére kell küldeni, az elektronikus levél akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor a Vásárló bejövő posta szerverére megérkezett. Elektronikus postán küldött üzenetek integritása tanúsítvánnyal is biztosítható.

 • 13.6 Az Üzemeltető előző írásos hozzájárulása nélkül a Vásárló nem ruházhatja át a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit harmadik személyre.

 • 13.7 A Polgári Törvénykönyv 1765. §, (2) bekezdés rendelkezése értelmében a Vásárló magára vállalja a körülmények változásával kapcsolatos kockázatokat.

 • 13.8 Ha az Üzleti feltételek valamelyik rendelkezése érvényét vagy hatályát veszítette, illetőleg olyanná válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 • 13.9 A Szerződést, valamint az Üzleti feltételeket az Üzemeltető elektronikus formában tárolja, ezen dokumentumok nem hozzáférhetőek.

 • 13.10 Az Üzleti feltételek, ha az Üzemeltető és a Vásárló másként nem állapodnak meg, 2020. május 22-én lépnek érvénybe és hatályba.

 • 13.11 Ha a jelen Üzleti feltételek hatályba lépése előtt megkötött Szerződéshez tartozó Üzleti feltételek a Vásárló jogait és kötelezettségeit a Vásárlóra nézve kedvezőbben szabályozzák, mint a jelen Szerződést szabályozó Üzleti feltételek, ezekben az esetekben az adott Üzleti feltételek kedvezőbb rendelkezései alkalmazandóak.

Melléklet: Nyilatkozat minta a szerződéstől való elálláshoz